Presidente de Cuba destaca décimas patrióticas frente a provocación